Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft kwalitatief onderzoek uit laten voeren onder MKB-bedrijven naar de risico’s van langdurig en veelvuldig zitgedrag. Wij werkten mee aan het onderzoek, analyseerden ons 'sedentair gedrag' en keken hoe we dit konden verbeteren.

Lage bewustwording en flink geschrokken

In 15 bedrijven, met voornamelijk zittend kantoorwerk, uit verschillende (risico)branches zijn gesprekken gevoerd met directie, HR-adviseurs en werknemers. Voor velen was de confrontatie met de risico’s van zittend werken schokkend. Ze hadden hier nog nooit bij stilgestaan, maar zijn wel bereid om alternatieve werkvormen uit te proberen. Bijvoorbeeld door werknemers de gelegenheid te bieden zittend werk af te wisselen met staand werk.

Sedentair gedrag: een nieuw arbeidsrisico?

In de gesprekken is informatie gedeeld over het groeiende inzicht in de nadelige effecten van langdurig zitten. Het belangrijkste inzicht dat gedeeld is: een half uurtje matig intensief bewegen per dag beschermt niet tegen aandoeningen als diabetes type 2, hart- en vaatzieken en de kans op vroegtijdig overlijden als men de rest van de 16 ‘wakkere’ uren vooral zittend doorbrengt.

Productiviteit mag niet omlaag gaan

Na blootstelling aan deze informatie ontstond bij de meesten meteen de behoefte aan meer (laagdrempelige) kennis en communicatiemateriaal om de bewustwording bij werkgevers en werknemers te vergroten. Ook wilden ze graag zo precies mogelijk weten wat er aan gedaan kon worden. Als het voldoen aan de huidige beweegnorm blijkbaar niet voldoende is, hoeveel en welke mate van bewegen is dan wel nodig om gezond te zijn en te blijven? Sommigen wilden meteen actie ondernemen en spraken de behoefte uit aan goedkope tips en effectieve maatregelen die zittend werk doorbreken zonder dat de productiviteit omlaag gaat. Behoefte aan inzicht in de ‘Return on Investment’ is er uiteraard ook.

Simpel en ludiek werkt

Het kan simpel en de productiviteit hoeft niet omlaag te gaan, zo staat in de aanbevelingen. Zet in één vergaderruimte of in de kantine een statafel neer en automatisch gaat het staand werken of lunchen (meer) leven in de organisatie. Bied de optie aan om zitballen te gebruiken of schaf (bijvoorbeeld voor flex-werkplekken) een aantal zit/sta-bureau's aan. Zit/sta-bureau's zijn in sommige organisaties zelfs al aanwezig, maar vaak toegewezen aan medewerkers met lichamelijke klachten. De acceptatie van dynamisch meubilair waarbij men fietsend of wandelend werkt is nog niet erg groot. Aan de andere kant kan het dynamische meubilair wel werken als interessante en ludieke manier om aandacht voor het onderwerp te vragen en wil iedereen het ‘best een keertje proberen’.

Doe wat past bij de organisatie

Als er animo is in een organisatie om het zittend werk te doorbreken kan dit een mooie toevoeging zijn aan bestaand gezondheidsbeleid of het kan een mooie start zijn om gezondheid of duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten in de organisatie. De onderzoekers adviseren met communicatie en maatregelen aan te sluiten bij de (financiële) mogelijkheden die er zijn: houd het in eerste instantie simpel en ludiek. Belangrijk daarbij is dat gedragsverandering pas werkt als er (ook) een kortetermijnwinst benoemd is. De voordelen van ’dynamisch werken’ (zittend werk doorbreken) zijn breder dan (op langere termijn) de gezondheidswinst. Denk aan verhoging van het concentratievermogen, creativiteit en sociale cohesie doordat werknemers meer met elkaar in contact komen.

Onze gezondheidsbevorderende maatregelen

Ten tijde van het onderzoek waren onze bedrijfsfietsen in bestelling. Inmiddels zijn die geleverd voor het personeel dat op de fiets naar het werk komt. Lunchen doen we nooit achter ons eigen bureau. Er fietst dagelijks iemand naar de supermarkt en we eten gezamenlijk aan een grote tafel. Met salades en/of fruit. Het voorstel om op een hometrainer met laptop ons werk te doen, werkte bij ons (hoewel goed bedoeld) lachwekkend. Wel houden we sindsdien onze weekbespreking staand. Hierdoor wisselen we wat af en duren ze bovendien korter.

Over de publicatie en het NISB

NISB verzamelt en deelt kennis op het gebied van dynamisch werken, past de opgedane kennis toe in de praktijk, biedt workshops ‘dynamisch werken’ aan en brengt organisaties en mensen die actief zijn op dit gebied met elkaar in contact. Meer informatie en de publicatie zelf (PDF) vind je op deze pagina.

Zin om samen te werken?

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan

Offerte aanvragen

Nog meer te vertellen? We nemen altijd even contact op per e-mail of telefoon om te zorgen dat we op één lijn zitten.

Offerte verzenden